Moottorikelkat tarjoavat jännittävän liiketoiminnan

Myyminen on nykyään helpompaa kuin koskaan. Koko maailma on markkinasi, tehtäväsi on saada tuotteistasi kiinnostuneet ihmiset maailman kaukaisimmissakin kolkissa kiinnostumaan tuotteista. Maailmassa on niin paljon ihmisiä, että erilaiset paikallisesti pienet kohdeyleisöt kasaantuvat maailmanlaajuisesti valtavaksi markkinakohteeksi.

snowmobile

Tämä sama fakta näkyy moottorikelkkojen parissa. Suomessa niille toki löytyy kysyntää, mutta EU:n talousalueella ei suhteessa kovinkaan paljoa sääolosuhteiden johdosta. Jos kohdemarkkina-aluetta laajentaakin Siperian lumisille aroille ja Pohjois-Amerikan kylmille seuduille, tulee kysyntä moninkertaistumaan hetkessä. Yrityksellä on monta tapaa erottautua, ja tätä listaa voi käyttää markkinointikanavien inspiraationa.

Yrityslahjat

Liikelahjat luovat yhtiöstä positiivista mielikuvaa, ja niillä on hyvä lähestyä sekä asiakkaita että tavarantoimittajia. Oikean lahjan valitsemalla voit saada liikesuhteesta henkilökohtaisemman ja ilahduttaa liikekumppania, mutta viestität myös yrityksesi arvoista. Ympäristöystävällisiä tuotteita valitsemalla voit näyttää yrityksesi olevan vastuullinen. Hauskojen ja vitsikkäiden tuotteiden avulla voit rentouttaa liikesuhteita ja näyttää yrityksesi inhimillisen puolen, mikä lähentää suhdetta asiakkaasi kanssa. Voit jopa valita lahjoja, jotka on kohdistettu ensisijaisesi liikekumppanin aviopuolisolle tai lapsille, jotta hekin ilahtuvat mukavasta yhteistyökumppanista.

Sosiaalinen media

Näkyvyys ei enää tarkoita räiskyvän värikkäitä valtavia mainostauluja tai pauhaavia radio- ja tv-mainoksia. Asiakkaat valitsevat itse kiinnostuksen kohteensa, ja yrityksen tehtäväksi jää heidän kriteereidensä mukainen toimiminen. Sosiaalisen median avulla voi järjestää huomiota herättävän kampanjan ja kohdistaa ne kohdemarkkinoille. Kyselyt ja tutkimukset auttavat toki kuuntelemaan asiakaskuntaa, mutta parhaiten oman asiakaskunnan oppii tuntemaan olemalla aktiivisesti heidän kanssaan tekemisissä.

Toinen tapa herättää huomiota sosiaalisessa mediassa on myös videokanavan perustaminen esimerkiksi YouTubeen tai perustamalla oman blogin. Molempien kanavien käyttö samaan aikaa on tietysti paras – YouTubella saa laajaa näkyvyyttä, kun taas omalla blogilla erottuu ja saa uskottavuutta asiakkaiden silmissä. Blogin ylläpitäminen näyttää asiakkaille, että yritys on aidosti asiaansa vihkiytynyt alan asiantuntija.

Yhteiskuntavastuu

Eettisen yrityksen olisi hyvä näyttää välittävänsä asiakkaiden ja sidosryhmien lisäksi yhteiskuntaa kohtaan yleisesti. Nykyajan yhdistyneessä maailmassa sidosryhmien rajat alkavat kadota, ja yhteiskuntavastuuta kantavan yrityksen imago näkyy asiakkaiden silmissä erittäin positiivisena.

Valveutuneet asiakkaat seuraavat koko maailman tapahtumia, ja monen lähipiiriin lukeutuu erilaisia ihmisiä elämän kaikilta aloilta. Asiakkaiden elämänkokemukset saattavat yhdistää heitä yllättäviinkin ihmisryhmiin. Onkin hyvä muistaa myös ihmisläheinen puoli yrityksen julkisuuskuvassa.

Moottorikelkkojen markkinat Suomessa

Suomi alkaa olemaan niitä harvoja maita Euroopassa muiden pohjoismaiden lisäksi, joilla on vielä lumiset talvet. Moni joka on tottunut vierailemaan Alpeilla, päätyykin talveksi Suomen lappiin lumen perässä. Tulevaisuudessa tämänkaltainen matkailu saattaa jopa lisääntyä. Tästä syystä kelkkavuokraus bisneksellä on mahdollista tavoittaa vielä suurempia asiakasmääriä kuin aiemmin. Lapin matkailu on muutenkin kovassa nosteessa, joten yrittämisen paikkoja löytyy varmasti.

Toiminnan markkinointi on kuitenkin erittäin tärkeää myös Suomen tunturissa. Kelkkojen myynti taas onnistuu netin kautta helposti ympäri maailmaa. Yrityksen kannattaakin siis panostaa omiin nettisivuihin. Selkeät nettisivut ja teemaan sopivat sivut kiinnittävät vierailijan huomion. Nettisivuilla kannattaa esitellä myös kelkkailuun liittyviä sääntöjä. Esimerkiksi Yle on uutisoinut siitä, että koivikkoalueella ei saa kelkkailla talvella. Nettisivut voivat myös esitellä esimerkiksi kelkkailureittejä.

Jos yrtiyksellä on toimintaa toisten yritysten kanssa, voi liikelahjoilla luoda lisää näkyvyyttä yritykselle sekä kiittää yhteistyöstä. Erilaisia tyky eli työkykypäiviä halutaan Suomessakin järjestää yhä enemmän esimerkiksi lappiin. Tällöin hyvät suhteet erilaisten yritysten kanssa voivat olla kannattavaa yritystoiminnan kannalta.